Vilkår

Velkommen til Stigaards Køreskole

Medbring gerne til første undervisningsdag (senest 4 teoriundervisning)

 • Samtykkeerklæring fra forældre (for jer under 18 år)
 • Lægeerklæring (husk pasfoto)
 • Førstehjælpsbevis

Jo tidligere, jo bedre. Jeg afleverer ansøgning på borgerservice. Den kan først godkendes når papirerne er afleveret. Desuden skal der betales et prøvegebyr til politiet på 1000 kr via e-boks. Når ansøgningen er godkendt og gebyret betalt, kan jeg bestille en teoriprøve. 

Adresse: Smedegade 12, 8700 Horsens, Udgangspunkt for teoriundervisning og køreundervisning – Der kan aftales mødested op til 10 min fra køreskolen.

Manøvrebane,køreteknik, teoriprøve og køreprøve foregår på køreteknisk anlæg Islandsvej 35, 8700 Horsens

Betaling 

 • 1 rate(depositum) 2000 kr skal være betalt jf faktura inden opstart
 • 2 rate 7100 kr betales inden manøvrebane
 • 3 rate 7100 kr betales inden teoriprøve

 

For pakkeprisen på 16200- får du:

 • 29 lektioner i teori 
 • Kode til hjemmeside Drive4you så du kan sidde hjemme og øve dig (3 mdr gyldighed)
 • 4 lektioner på manøvrebane
 • 16 lektioner på vej
 • 4 lektioner på køreteknisk anlæg
 • Obs 1 lektion er 45 min

Du skal forvente følgende ekstra udgifter:

 • Leje af skolevogn til køreprøve kr 650,- 
 • Prøvegebyr politi (teori og køreprøve) kr. 1000,- 
 • Lægeerklæring ca 450,-
 • Førstehjælpsbevis 600,-
 • Plus evt. ekstra køretimer kr. 600,- (det er helt normalt med 1-4 ekstra køretimer)
 • Plus evt. leje af skolevogn til ny køreprøve 600,-

Min målsætning er selvfølgelig , at du går herfra med kørekortet i hånden. Men jeg lægger også vægt på, at det skal være en positiv oplevelse at tage kørekort. 

Der er mange ting at holde styr på, når man skal tage et kørekort. Derfor vil jeg her give dig en række vigtige informationer, som gør forløbet mere overskueligt.

Hvis du på noget tidspunkt under dit forløb er i tvivl eller utilfreds med noget, er du altid velkommen til at kontakte mig på telefon 61721079

Et normalt kursus tager ca. 3-4 mdr. Men det er selvfølgeligt meget individuelt. Udbud/efterspørgsel af prøver kan også spille ind. 

Lektionsplan/Logbog og ansøgning om Kørekort.

Første gang du møder op til teoriundervisning, får du udleveret en ansøgning om kørekort og en logbog. Denne logbog skal medbringes til alle praktiske og teoretiske undervisningslektioner, der skal underskrives af både kørerlærer og dig selv som elev.

Det er et lovkrav, at lektionsrækkefølgen skal overholdes.

Manøvrebane/kravlegård

Jeg bestiller nogle tider. Vi aftaler sammen hvilken dag , du skal på manøvrebane.. Aflysning skal ske senest 4 hverdage før. Hvis du af en eller anden grund ikke møder op til manøvrebanen, hæfter du for 900 kr.

Husk at medbringe din logbog og din ansøgning om kørekort.

Teoriprøve

Når du skal til teoriprøve skal du medbringe følgende:

 • Ansøgning om kørekort.
 • Lektionsplan/Logbog (i underskrevet stand)
 • Gyldigt pas ( Hvis du ikke har et pas, skal du medbringe original dåbsattest/navneattest og billedlegitimation)

Prøven kan aflyses op til 6 hverdage før aflæggelse, inden kl. 12.til  din kørelærer. Ellers koster det et nyt prøvegebyr til politiet.

Køreteknisk/glatbane

Køreteknisk kursus skal være afviklet inden den praktiske prøve. Jeg bestiller nogle tider. Vi aftaler sammen hvilken dag , du skal på  køreteknik.

Aflysning skal ske senest 7 dage før. Hvis du af en eller anden grund ikke møder op på køreteknisk anlæg, hæfter du for 1500 kr.

Praktisk prøve. 

Du kan tilmeldes den praktiske prøve, når du har bestået teoriprøven. Normalt mødes vi foran køreskolen en time før prøven afholdes.

 

Husk at medbringe:

 • Ansøgning om kørekort.
 • Lektionsplan/Logbog (i underskrevet stand)
 • Gyldigt pas ( Hvis du ikke har et pas, skal du medbringe original dåbsattest/navneattest og billedlegitimation)

Prøven kan senest aflyses 5 hverdage før, telefonisk til kørelæreren.

Aflysninger

Skulle du komme i en situation, hvor du er nødsaget til at aflyse en indgået aftale, anmoder vi dig om at gøre det i meget god tid. Hvis du aflyser for sent, skal du betale fuldt honorar.

Seneste tider for aflysninger:

 • Manøvrebane: 4 hverdage før, inden kl. 12.00 (Hvis du udebliver/melder afbud for sent koster det 900 kr)
 • Kørelektion: 1 hverdag før, inden kl. 12.00 
 • Køreteknisk anlæg: 4 hverdage før, telefonisk . ( Hvis du udebliver/melder afbud for sent koster det 1500 kr)
 • Teoriprøve: 6 hverdage før, inden kl. 12.00 
 • Køreprøve: 6 hverdage før, inden kl. 12.00
 • Akut sygdom er undtaget (ikke tømmermænd)

Info om teori/kørsel

Efter 3 teorigang og manøvrebane bliver det skiftevis teori og kørsel. Undervisningen skal følge undervisningsplanen udstukket fra færdselsstyrelsen. 

Det betyder at vi skal køre i varierende trafik og på varierende tidspunkter af døgnet.

Vi starter stille og roligt ud og forøger langsomt sværhedsgraden. Man skal ikke være bange for at lave fejl. Hvis jeg ikke fremprovokerer fejl hos dig, betyder det at jeg ikke har sat sværhedsgraden højt nok. 

Her er der ingen der får skældud. Vi er her for at lære. Tværtimod får vi grint meget.. 

Vel mødt 

Venlig hilsen Kørelærer Christian Stigaard