ALMINDELIGE BETINGELSER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR AT FÅ KØREKORT

*DU MÅ TIDLIGST STARTE 3 MDR. FØR DU FYLDER 17 ÅR.

*DU MÅ TIDLIGST GÅ TIL TEORIPRØVE 1 MDR., FØR DU FYLDER 17 ÅR.

*DU MÅ TIDLIGST GÅ TIL KØREPRØVE, DEN DAG DU BLIVER 17 ÅR.

*DU SKAL HAVE SÆDVANLIG BOPÆL I DANMARK.

*DU SKAL HAVE OPHOLDSTILLADELSE ELLER KUNNE OPHOLDE DIG HER I LANDET UDEN EN SÅDAN TILLADELSE.

KØREKORTS LOVEN – HELBRED

*DIT HELBRED SKAL VÆRE TILFREDSSTILLENDE. HELBREDSKRAVENE OMFATTER BLA. DIT SYN, HØRELSE, FYSISKE OG PSYKISKE HANDICAP, HJERTE- OG NYRESYGDOMME, SUKKERSYGE OG EPILEPSI. VED INDLEVERING AF EN ANSØGNING OM KØREKORT SAMMEN MED EN LÆGEERKLÆRING FRA DIN LÆGE TAGER KØREKORTKONTORET STILLING TIL, OM DU OPFYLDER KRAVENE. KØREKORTKONTORET VIL I NOGLE TILFÆLDE FORELÆGGE SAGEN FOR EMBEDSLÆGEN ELLER SUNDHEDSSTYRELSEN.

KØREKORTS LOVEN – KØREKORT PÅ PRØVE

*NÅR DU FØRSTE GANG HAR ERHVERVET ET KØREKORT, ER DET PÅ PRØVE I 3 ÅR. DET VIL SIGE, AT HVIS DU INDENFOR DE FØRSTE 3 ÅR BEGÅR EN FORSEELSE I TRAFIKKEN, VIL DET NORMALT GIVE EN BETINGET FRAKENDELSE AF KØREKORTET. VIL DU I STEDET, FÅ DET DER KALDES KØRSELSFORBUD, HVILKET VIL SIGE, AT DU REELT IKKE LÆNGERE HAR ET KØREKORT. DU SKAL GENNEMGÅ FORNYET UNDERVISNING, FØR DU IGEN KAN FÅ LOV AT GENERHVERVE DIT KØREKORT. KØRSELSFORBUDET GÆLDER, INDTIL DU HAR:

*GENNEMGÅET EN SÆRLIG KØREUNDERVISNING PÅ MINDST 7 TEORILEKTIONER OG 8 KØRELEKTIONER HOS EN KØRELÆRER.

*GENNEMGÅET ET OBLIGATORISK KURSUS I ALKOHOL OG TRAFIK, (HVIS KØRSELSFORBUDET SKYLDES SPIRITUSKØRSEL).

*HAR BESTÅET EN NY KØREPRØVE (BÅDE TEORI- OG KØREPRØVE).

KØREKORTS LOVEN – LEKTIONER

(1 LEKTION = 45 MIN).

*29 TEORILEKTIONER.

*MANØVREBANE (4 LEKTIONER).

*KØRETEKNISK KURSUS (4 LEKTIONER).

*16 TIMER PÅ VEJ (LOVBEFALET MINDSTE ANTAL).

*DET ER DET MINDSTE ANTAL LEKTIONER, SOM LOVEN TILLADER. DOG ER DET IKKE ENSBETYDENDE MED, AT DET ER NOK MED DE LEKTIONER.

*DET ER INDIVIDUELT FRA ELEV TIL ELEV, HVOR MANGE LEKTIONER, DER SKAL TIL, FØR DER KAN BESTÅS EN KØREPRØVE.

*DET KOSTER JO OGSÅ AT GÅ OP OG DUMPE. SÅ HELLER BRUGE DE PENGE PÅ NOGLE EKSTRA KØRELEKTIONER, SÅ CHANCEN ER STØRRE FOR AT FÅ ET POSITIVT RESULTAT FØRSTE GANG.

KØRESKOLE OG KØRELÆRER

UD OVER DISSE KRAV SKAL DU HAVE GENNEMFØRT UNDERVISNING I EN KØRESKOLE, HVOR KØRELÆREN ER GODKENDT TIL AT UNDERVISE I DEN KATEGORI AF KØREKORT, SOM DU VIL ERHVERVE.

UNDERVISNINGEN SKAL GENNEMFØRES I OVERENSSTEMMELSE MED DE AF FÆRDSELSSTYRELSEN UDGIVENDE BESTEMMELSER.